LUMINĂ LINĂ

Înserarea-i împăcarea
Speranțelor asfințite
Cu pleoapele ostenite

27.05.2015, seara.

Anunțuri