INVOCARE

Cine cheamă primăvara?
Vine, oare, nechemată
Sau se lasă mult strigată
De-o fată ca Tămâioara?

I-auzi cum un băiețel,
Întâi născut, Ghiocel,
Se roagă tare de ea,
Cu sora lui, Viorea.

Peste grădini și păduri,
Un ecou de strigături,
Căruia, din depărtare,
Îi răspunde-n gura mare,

Primăvara, hăulind
Și venind, venind, venind.

02.02.2016

Marius Robu – Arhive sentimentale

Anunțuri