DEOCHI, DEMÂINI, DESUFLET, DEIUBIRE

Ești mai frumoasă ca lumina,
I-a spus un orb iubitei lui,
Pe întuneric nu dau vina,
Căci numai datorită lui
Te pot vedea și fără ochi,
Nemairiscând să te deochi.

Anunțuri